"All the pains we bestow upon a language, when it is sufficiently perfect for all the uses of it, serve only to disfigure it, to lessen its real value, and incumber it with useless rules and refinements, which embarrass the speaker or writer. "

Joseph Priestley - A Course of Lectures on the Theory of Language and Universal Grammar - 1762

 

ÜZÜM LAB

Dinle, Anlat, Keşfet, Üret, Paylaş

Dil, sanat ve teknoloji alanlarında disiplinler arası projeler, atölyeler ve eğitim setleri sunan bir dil-sanat laboratuvarıdır.

Artİsta Atölye

Atölye çalışmaları çevrimiçi ve İstanbul merkezli olmak üzere yüz yüze yürütülecektir. 

 

Manifesto

Atölyede üretilen eserlerin dijital yayın alanı.

Back to the Future I & II

Uzun dönemli projeler

I

A - TransLang Tiyatro- Araştırma/Performans 

II

A- Landscape Osmanlı/Türkiye 
a) Ling Landscape İstanbul Diji Workshop (2023) 
(We sent our project including workshop to IBB in 2018 on behalf of the Linguistics department, and requested a response in 2020, and we are still waiting for a response.)
b) Ling Landscape İstanbul Diji Sergi (2024) 
c) Ling Landscape Atlas (2024-2029) 
B- Çelebi (Evliya/Eremya): Processing Mixed Language Data (from 2023) 
(Armeno-Turkish, Armenian (Lutsika Dudu), Karamanlidika texts analyzing)
C- Çelebi (Evliya/Eremya) Genişletilmiş Dil Haritası (2024-2029) 
D- Franco-Ottoman: Francophonie dans le monde Ottoman (2024-2029) 

 

gloKal

Dilbilim | Yerel Diller | Düzenli Dilbilim | Serpme Dilbilim
Sosyo-Psiko-Kognitif Disiplinlerarası İstanbul Araştırmaları
Hibrit Dilbilim Yaz Okulu: İstanbul Dilbilimi işbirliği ile “İstanbul Ling Summer School I/Sociolinguistics and Discourse 2025”

eçkrüT nadloS nadğaS

Ermeni harfli (EhT)/Grek harfli (GhT) Türkçe çalışma ekibi

Turkish (Socio)Linguistics (EhT & GhT) 
Pınar Karakılçık  EhT (Inalco) 
Eleni Georgiou  GhT (Cyprus) 
Pınar Tokat GhT (Marmara)

Atölye–Kıbrıs&Beyrut&Yerevan&İstanbul&Paris (2024-2028)

Medya

• Türkiye sosyo-kültürel ortam ve gelişmeler
• Y-Z Kuşağının gözünden Türkiye

Yayınlar

Langtory | Üzüm Lab tarafından çevirisi gerçekleştirilen yayınları kapsar.

Araştırmalar

Dijital platformlarda dil araştırmaları
Edebi eserlerde dil-metafor araştırmaları

Projeler

Linguistics-DH
Translation
EhT-GhT 

Karakılçık Değirmen

Pınar Karakılçık

Merve Karakılçık

Medine Işık