LANGTORY; DİL, SANAT VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA DİSİPLİNLER ARASI PROJELER, ATÖLYELER VE EĞİTİM SETLERİ SUNAN BİR DİL-SANAT LABORATUVARIDIR.Kurucu 

Pınar Karakılçık

 

Yönetim Kurulu

Pınar Karakılçık - Université Paris Cité

Zeynep Seza Yılmaz - İstanbul Üniversitesi

Tabita Toparlak - Yeditepe Üniversitesi

Sera Keskin - Université Paris Nanterre

Yasin Taşdemir - İstanbul Üniversitesi

Abdullah Topraksoy - İstanbul Üniversitesi

Tara Civelekoğlu - Galatasaray Üniversitesi

Anke al-Bataineh - University of Winnipeg

Armoni Bayar - İstanbul Üniversitesi

Hulusi Güven - İstanbul Üniversitesi

 

İstanbul Dilbilim Kulübü Yönetim Ekibi

Ceyda Uyar

Atakan Kayı

 

 


Sponsorlar ve Destekçiler

Uluslararası Akademik Ortaklıklar 

Bilim ve Sanat Kurulları

Üzüm Lab’ın İlk Dönem Hedefleri

Artİsta Atölye ve Uzun dönemli projeler

- Dilbilim, edebiyat, sanat ve teknoloji alanlarından uluslararası öğrenciler, araştırmacılar ve bağımsız uzmanların mentörlüğünde çok dilli eserler için üretim ve uygulama alanları, yöntemleri oluşturmak ve geliştirmek.
-Yerel dil çeşitliliğini görünür ve erişilir kılmak ve bu çeşitliliğin sosyo-kültürel hayata katılımını güçlendirmek amacıyla akademik, sosyal destekler ve yöntemler geliştirmek.
-Akademik bilgi ve saha çalışmalarını birleştirmek amacıyla uygulamalı projeler geliştirmek ve yürütmek.
-Alan öğrencilerinin lisanstan itibaren katılabilecekleri staj ve istihdam mecraları oluşturmak. Bilgi ve donanımlarını sosyo-kültürel hayatın sorunlarına ve ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretmeye katkı sunmaları yoluyla pratik etmelerini sağlamak.
-Araştırmalara akademik düzeyde devam etmeyen veya bilgi ve donanımını akademi dışında da yetkin şekilde pratik etmek isteyen alan öğrencilerinin istihdamı için yeni mecralar oluşturmak.
-Projeleri, fikirleri olan ve bunları paylaşmak, uygulamak, geliştirmek için bir mecra, mentör ihtiyacında ve arayışında olan genç nesillerin fikirlerini ve projelerini güven ortamında paylaşabilecekleri ve uygulamaya yönelik deneyim ve akademik destek edinebilecekleri, kendi projelerini yürütebilecekleri bir platform yaratmak.
 

Festival

3 yılda bir düzenlenecek festival ile Lab ve atölyelerde üretilen eserlerin akademi ve sanat mecralarında takdimi, değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi için alan oluşturmak ve birlikte keşfederek eğlenmek!

 

Medya

Hızına yetişemediğimiz Türkiye’yi bir de Avrupa’nın en hızlı dönüşen, kriz yönetiminde usta ve hicivde bir dünya markası -olmaya aday- YZ kuşaklarının gözünden dünyaya anlatmak.

 

Dil öğretimi ve öğrenimi

Lab’a aktif katılım ve desteklere yönelik sağlanacak hizmetlerle işe yaramayan¿ dillerin esktra para etmesini sağlamak, yerel dillerin öğretimine erişilebilirliği genişleterek toplumlararası dil etkileşimini güçlendirmek ve öğrencilere/genç eğitmenlere bu alanlarda istihdam sağlamak.

 

Uzun dönemli ve etki alanı geniş hedefler

-Akademi ve akademik bilginin sosyo-kültürel hayat dinamiklerine etkisini güçlendirmek.
-Dilbilim alanının tanınmasını ve öğrencilerin istihdam alanlarının genişlemesini sağlamak.
-Yurt içi ve yurt dışından Türkiye’de saha araştırması yürütmek isteyen dilbilim araştırmacılarına burs ve İstanbul Dilbilimi iş birliği ile akademik destek sağlamak.
-Üzüm Lab dışında sosyo-kültürel alanlarda güçlü temsili olmayan yerel dillerin güncel Ar-Ge ve eğitim alanlarında ihtiyaçlarına ve mevcut sorunların çözümüne yönelik uluslararası öğrenci-araştırmacıların desteğini sağlamak.
-Kamu ve özel eğitim kurumlarına yönelik düzenlenecek eğitimler, konferanslar, yaratıcı atölyeler yoluyla Dilbilim alan ve yöntemlerini üniversite öncesi eğitim sistemlerine entegre etmek.
-Akademi ile diğer ilgili kamu kurumları ve özel kurumlar arasında dilbilim-dil politikaları alanlarında ihtiyaç duyulan hizmetler için ve mevcut sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek amacıyla iletişim kanalı oluşturmak.
-Dil-kültür politikalarında aktif rol almak; dil ve kültür çeşitliliğinin hayata katılımını, üretimini ve gelişimini destekleyen mecralar oluşturmak.
-Dil-kültür politikalarının toplumdaki dil ve kültür çeşitliliğini gözetip kapsamasına, korumasına ve geliştirmesine yönelik fikir ve yöntemler üretmek.